Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับ

         

      

         โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพากำหนดวิสัยทัศน์และตั้งปณิธานที่ชัดเจน ว่าจะเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับประเทศที่ผู้ใช้บริการประทับใจ เชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาและการบริการ พร้อมพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพบนพื้นฐานการวิจัยและองค์กรแห่งการเรียนรู้" ได้มาตรฐาน บริการดี

มีอัธยาศัย ห่วงใยทุกชีวิต "

Bangsaen Health Festival 2018

ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น.

วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.


>>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<

ผู้อำนวยการ

 

 

นพ.สุริยา  โปร่งน้ำใจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา