Get Adobe Flash player

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ (ทันตแพทย์ชดใช้ทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ <<< เอกสารการประกาศผล >>>

ยินดีต้อนรับ

         

      

         โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพากำหนดวิสัยทัศน์และตั้งปณิธานที่ชัดเจน ว่าจะเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับประเทศที่ผู้ใช้บริการประทับใจ เชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาและการบริการ พร้อมพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพบนพื้นฐานการวิจัยและองค์กรแห่งการเรียนรู้" ได้มาตรฐาน บริการดี

มีอัธยาศัย ห่วงใยทุกชีวิต "

สอนวิธีการล้างจมูก โดย หน่วยงานหู คอ จมูก 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

 

 

นพ.สุริยา  โปร่งน้ำใจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา