Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับ

         

      

         โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพากำหนดวิสัยทัศน์และตั้งปณิธานที่ชัดเจน ว่าจะเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับประเทศที่ผู้ใช้บริการประทับใจ เชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาและการบริการ พร้อมพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพบนพื้นฐานการวิจัยและองค์กรแห่งการเรียนรู้" ได้มาตรฐาน บริการดี

มีอัธยาศัย ห่วงใยทุกชีวิต "

สอนวิธีการล้างจมูก โดย หน่วยงานหู คอ จมูก 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

 

 

นพ.สุริยา  โปร่งน้ำใจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา