Get Adobe Flash player

Bangsaen Health Festival 2018

ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น.

วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.


>>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<

ตารางการปฎิบัติงานแพทย์คลินิกพิเศษเฉพาะทาง

โรคเท้าแบน

นาวาอากาศเอก นายแพทย์ อำนวย จิริสิริกุล
กองออร์โธปิดิกส์ รพ. ภูมิพลอดุลเดช

 

           โรคเท้าแบน  ที่จะพูดในที่นี้จะพูดเฉพาะโรคเท้าแบนที่เรียกว่าเท้าแบนแบบยืดหยุ่น (FLEXIBLE FLATOOT) คือมีลักษณะที่อุ้งเท้าจะหายไปเวลายืนลงน้ำหนัก แต่เวลานั่งและนอนจะมีอุ้งเท้ากลับคืนมา หรือถ้ามองเห็นอุ้งเท้าไม่ชัดในท่าที่นั่งหรือนอนอยู่ให้ยืนเขย่งปลายเท้าก็ จัเห็นอุ้งเท้าได้ชัดเจน โรคนี้ไม่มีสาเหตุที่แน่นอน แพทย์บางท่านเชื่อว่าโรคนี้ เกิดขึ้นจากการที่เอ็นที่ยึดกระดูกฝ่าเท้าไม่แข็งแรงทำให้เท้าแบนราบเวลารับ น้ำหนัก เด็กแรกคลอดจนถึง 2 ขวบเท้าอาจจะดูแบนโดยที่ไม่ได้เป็นโรคเท้าแบน โรคเท้าแบนแบบยืดหยุ่นนี้อาจจะดีขึ้นเอง ตามการเจริญเติบโตของเท้า สำหรับในรายที่โรคเท้าแบนไม่หายไปก็ไม่เป็นไร เพราะคนที่เป็นโรคเท้าแบนส่วนใหญ่จะไม่มีอาการอะไร

การรักษา

          1. ไม่ต้องรักษา ส่วนใหญ่ของคนที่มีโรคเท้าแบนจะไม่มีอาการอะไร เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องการการรักษา
          2. การใส่รองเท้าที่มีหมอนหนุนตรงบริเวณอุ้งเท้าทำได้ง่ายโดยดัดหมอนหนุนเข้า กับรองเท้าอะไรก็ได้ที่ผู้ป่วยชอบใส่ การใส่รองเท้าแบบนี้อาจช่วยให้คนที่มีอาการเมื่อยหรือปวดฝ่าเท้าสามารถ บรรเทาอาการลงได้
          3. การผ่าตัด ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการปวดเท้า อันมีเท้าแบนเป็นสาเหตุและมีความรุนแรงของอาการมาก และไม่ดีขึ้นด้วยวิธีอื่น ๆ