ตารางออกตรวจแพทย์ งานทันตแพทย์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

เช้า (8.00 - 12.00 น.) - ทพ.จักรกวินทร์ โชติหิรัญโอฬาร
- ทพ. ธีรภัทร วิเชียรมงคลกูล
- ทพญ. ปิยะพัชร คุณทรงเกียรติ
- ทพญ. ภัทิรา ตันติภาสวศิน
- ทพญ.ภัณฑิรา กิตติคุณ
- ทพ. เกษม ปานพูนทรัพย์
- ทพ. เกษม ปานพูนทรัพย์
- ทพ.จักรกวินทร์ โชติหิรัญโอฬาร
- ทพญ. ปิยะพัชร คุณทรงเกียรติ
- ทพญ. ภัทิรา ตันติภาสวศิน
- ทพญ.ภัณฑิรา กิตติคุณ
- ทพ. เกษม ปานพูนทรัพย์
- ทพ. ธีรภัทร วิเชียรมงคลกูล
- ทพ.จักรกวินทร์ โชติหิรัญโอฬาร
- ทพญ. ปิยะพัชร คุณทรงเกียรติ
- ทพญ. ภัทิรา ตันติภาสวศิน
- ทพญ.ภัณฑิรา กิตติคุณ
- ทพ. เกษม ปานพูนทรัพย์
- ทพ. ธีรภัทร วิเชียรมงคลกูล
- ทพ.จักรกวินทร์ โชติหิรัญโอฬาร
- ทพญ. ปิยะพัชร คุณทรงเกียรติ
- ทพญ. ภัทิรา ตันติภาสวศิน
- ทพญ.ภัณฑิรา กิตติคุณ
- ทพ. เกษม ปานพูนทรัพย์
- ทพ. ธีรภัทร วิเชียรมงคลกูล
- ทพ.จักรกวินทร์ โชติหิรัญโอฬาร
- ทพญ. ปิยะพัชร คุณทรงเกียรติ
- ทพญ. ภัทิรา ตันติภาสวศิน
- ทพญ.ภัณฑิรา กิตติคุณ
บ่าย (13.00 - 16.00 น.) - ทพ. ธีรภัทร วิเชียรมงคลกูล
- ทพ.จักรกวินทร์ โชติหิรัญโอฬาร
- ทพญ. ปิยะพัชร คุณทรงเกียรติ
- ทพญ. ภัทิรา ตันติภาสวศิน
- ทพญ.ภัณฑิรา กิตติคุณ
- ทพ. ธีรภัทร วิเชียรมงคลกูล
- ทพ.จักรกวินทร์ โชติหิรัญโอฬาร
- ทพญ. ปิยะพัชร คุณทรงเกียรติ
- ทพญ.ภัณฑิรา กิตติคุณ
- ทพ. ธีรภัทร วิเชียรมงคลกูล
- ทพ.จักรกวินทร์ โชติหิรัญโอฬาร
- ทพญ. ปิยะพัชร คุณทรงเกียรติ
- ทพญ. ภัทิรา ตันติภาสวศิน
- ทพญ.ภัณฑิรา กิตติคุณ
- ทพ. ธีรภัทร วิเชียรมงคลกูล
- ทพ.จักรกวินทร์ โชติหิรัญโอฬาร
- ทพญ. ปิยะพัชร คุณทรงเกียรติ
- ทพญ. ภัทิรา ตันติภาสวศิน
- ทพญ.ภัณฑิรา กิตติคุณ
คิวรับบริการผู้ป่วย


ติดต่อเรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20131

โทร :

038-745802, 038-390580,
038-390324, 038-394850,
038-394851, 038-394852,
038-394853, 038-102580,
038-102581, 038-102582,
038-102583, 038-102585