ตารางออกตรวจแพทย์ แผนก หู คอ จมูก

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

เช้า (8.00 - 12.00 น.) - ผศ.นพ.นริศ เจียรบรรจงกิจ
- ผศ.พญ.วิพรร ณัฐรังสี
- ผศ.นพ.นริศ เจียรบรรจงกิจ
- ผศ.พญ.วิพรร ณัฐรังสี
- ผศ.พญ.เพ็ญมาศ ธีระวณิชตระกูล
- พญ.สิรินทร์กาญจน์ สุขดี
- พญ.สริตา หวังจิรนิรันดร์
- พญ.สิรินทร์กาญจน์ สุขดี
- พญ.สริตา หวังจิรนิรันดร์
บ่าย (13.00 - 16.00 น.) - ผศ.พญ.วิพรร ณัฐรังสี
- ผศ.นพ.นริศ เจียรบรรจงกิจ
- ผศ.พญ.เพ็ญมาศ ธีระวณิชตระกูล
- ผศ.พญ.เพ็ญมาศ ธีระวณิชตระกูล
- พญ.สิรินทร์กาญจน์ สุขดี
- พญ.สริตา หวังจิรนิรันดร์
คิวรับบริการผู้ป่วย


ติดต่อเรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20131

โทร :

038-745802, 038-390580,
038-390324, 038-394850,
038-394851, 038-394852,
038-394853, 038-102580,
038-102581, 038-102582,
038-102583, 038-102585