ตารางออกตรวจแพทย์ สูติ นรีเวช

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

เช้า (8.00 - 12.00 น.) - พญ.ภารวี ทองอุไทย
- พญ.วลัยพรรณ สุพัฒนารังษี
- นพ. ศรรัฐ เฮงเจริญ
- ผศ.นพ. กิตติ กรุงไกรเพชร
- นพ. ศรรัฐ เฮงเจริญ
- นพ.จิรัสย์พล ไทยานันท์
- พญ.ปาณิสรา แซ่กิม
- พญ.วลัยพรรณ สุพัฒนารังษี
- นพ.จิรัสย์พล ไทยานันท์
- พญ.ปาณิสรา แซ่กิม
บ่าย (13.00 - 16.00 น.) - ผศ.นพ. กิตติ กรุงไกรเพชร
- พญ. อมรรัตน์ วงศ์ไกรเวท
- พญ.ภารวี ทองอุไทย
- พญ.กมลชนก สาลีพัชราภรณ์
- พญ.วลัยพรรณ สุพัฒนารังษี
คิวรับบริการผู้ป่วย


ติดต่อเรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20131

โทร :

038-745802, 038-390580,
038-390324, 038-394850,
038-394851, 038-394852,
038-394853, 038-102580,
038-102581, 038-102582,
038-102583, 038-102585