ตารางออกตรวจแพทย์ OPD ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

เช้า (8.00 - 12.00 น.) - นพ.ณัฐฐพล สุรัชต์หนาแน่น
- ผศ.นพ.ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล
- นพ.นันทพล ชูเวสศิริพร
- นพ.สามารถ สุวรรณบริบูรณ์
- ผศ.นพ. กิตติ อรุณจรัสธรรม
- ผศ.นพ. พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย
- นพ. ออมทรัพย์ พิกุลณี
- ผศ.นพ. กิตติ อรุณจรัสธรรม
- ผศ.นพ. พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย
- นพ.ณัฐฐพล สุรัชต์หนาแน่น
- นพ.สรวิศร์ วีระโสภณ
- ผศ.นพ. ธนศักดิ์ ยะคำป้อ
- นพ.นันทพล ชูเวสศิริพร
- นพ.สามารถ สุวรรณบริบูรณ์
- ผศ.นพ.ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล
บ่าย (13.00 - 16.00 น.) - นพ.ณัฐฐพล สุรัชต์หนาแน่น
- ผศ.นพ.ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล
- นพ.ภูรินนท์ สรวงยานนท์
- นพ.มีชัย ปรีชาพลสิทธิ์
- นพ.สรวิศร์ วีระโสภณ
- ผศ.นพ. พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย
- นพ. ออมทรัพย์ พิกุลณี
- ผศ.นพ. กิตติ กรุงไกรเพชร
- ผศ.นพ. ธนศักดิ์ ยะคำป้อ
- นพ. ออมทรัพย์ พิกุลณี
- นพ.นันทพล ชูเวสศิริพร
- นพ.มีชัย ปรีชาพลสิทธิ์
- นพ.สรวิศร์ วีระโสภณ
คิวรับบริการผู้ป่วย


ติดต่อเรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20131

โทร :

038-745802, 038-390580,
038-390324, 038-394850,
038-394851, 038-394852,
038-394853, 038-102580,
038-102581, 038-102582,
038-102583, 038-102585