ตารางออกตรวจแพทย์ แผนกจักษุ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

เช้า (8.00 - 12.00 น.) - พญ.กัลยรัตน์ ธรรมคำภีร์
- ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
- พญ.รสพร อัศววรฤทธิ์
- ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
- พญ.กัลยรัตน์ ธรรมคำภีร์
- พญ.กัลยรัตน์ ธรรมคำภีร์
- พญ.รสพร อัศววรฤทธิ์
- พญ.รสพร อัศววรฤทธิ์
บ่าย (13.00 - 16.00 น.) - ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
- พญ.รสพร อัศววรฤทธิ์
- ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
- พญ.กัลยรัตน์ ธรรมคำภีร์
- พญ.กัลยรัตน์ ธรรมคำภีร์
- พญ.รสพร อัศววรฤทธิ์
คิวรับบริการผู้ป่วย


ติดต่อเรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20131

โทร :

038-745802, 038-390580,
038-390324, 038-394850,
038-394851, 038-394852,
038-394853, 038-102580,
038-102581, 038-102582,
038-102583, 038-102585