ตารางออกตรวจแพทย์ Wellness Center

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

เช้า (8.00 - 12.00 น.) - นพ.อโณทัย จัตุพร
- พญ. หทัยรัตน์ ทองปลั่ง
- นพ.อโณทัย จัตุพร
- พญ.กมลชนก วรวัตปกรณ์
- พญ.สันต์หทัย บัญชานุรัตน์
- นพ. นิธิ นาคสมบูรณ์
- พญ. หทัยรัตน์ ทองปลั่ง
- นพ.อโณทัย จัตุพร
- นพ.อดิศร แก้วสองศรี
- พญ.สันต์หทัย บัญชานุรัตน์
- นพ. นิธิ นาคสมบูรณ์
- พญ. หทัยรัตน์ ทองปลั่ง
บ่าย (13.00 - 16.00 น.) - พญ.กมลชนก วรวัตปกรณ์
- นพ.อโณทัย จัตุพร
- พญ. หทัยรัตน์ ทองปลั่ง
- พญ.สันต์หทัย บัญชานุรัตน์
- นพ. อนุเทพ บูรมิ
- ผศ.นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ
- นพ.อดิศร แก้วสองศรี
- พญ. หทัยรัตน์ ทองปลั่ง
คิวรับบริการผู้ป่วย


ติดต่อเรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20131

โทร :

038-745802, 038-390580,
038-390324, 038-394850,
038-394851, 038-394852,
038-394853, 038-102580,
038-102581, 038-102582,
038-102583, 038-102585