Get Adobe Flash player

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างบุคลากร*

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างบุคลากร*

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างบุคลากร**

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างบุคลากร**

วันเบาหวานโลก

วันเบาหวานโลก

วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ

วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ

โครงการรณรงค์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

โครงการรณรงค์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

 • การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างบุคลากร*

  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างบุคลากร*

 • การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างบุคลากร**

  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างบุคลากร**

 • วันเบาหวานโลก

  วันเบาหวานโลก

 • วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ

  วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ

 • โครงการรณรงค์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

  โครงการรณรงค์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ขอเชิญร่วมบริจาคสบทบทุนค่าก่อสร้าง "อาคารวิจัยทางการแพทย์"

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา : Burapha University Hospital

ตั้งอยู่ : เลขที่ 169/382 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :  0-3839-4850-3, 0-3839-0580, 0-3839-0324

โทรสาร :  0-3874-5803