ติดต่อเรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Location:

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

Email:

med@buu.ac.th

Call:

038-745802, 038-390580, 038-390324, 038-394850, 038-394851, 038-394852, 038-394853, 038-102580, 038-102581, 038-102582, 038-102583, 038-102585