บริการของเรา

Service

ศูนย์บริการสุขภาพระดับพรีเมียม

ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพฯ

โทร 038-394850 ต่อ
2811,2812

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ชั้น 1 อาคารวิจัยทางการแพทย์

โทร 038-394850

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ชั้น 3 อาคารวิจัยทางการแพทย์

โทร 038-394850 ต่อ
3346, 3347, 3349

งานรังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ชั้น 1 อาคารศรีนครินทร์ และ ชั้น 1 อาคารวิจัยทางการแพทย์

โทร 038-394850
อาคารวิจัยทางการแพทย์ ต่อ 3116,3117
อาคารศรีนครินทร์ ต่อ 1106,1107

แผนกไตเทียมและล้างไตทางช่องท้อง

ชั้น 2 อาคารศรีนครินทร์

โทร 038-394850 ต่อ
1714,1715

แผนกจักษุ

ชั้น 3 อาคารวิจัยทางการแพทย์

โทร 038-394850 ต่อ
3327,3328

แผนกหู คอ จมูก

ชั้น 3 อาคารวิจัยทางการแพทย์

โทร 038-394850 ต่อ
3326, 3329, 3330

แผนกกุมารเวชกรรม

ชั้น 2 อาคารวิจัยทางการแพทย์

โทร 038-394850 ต่อ
3234, 3236

ศูนย์โรคภูมิแพ้

วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.

โทร 038-394850 ต่อ
1928

งานตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟูและคลื่นไฟฟ้าวินิจฉัย (EMG)

ชั้น 5 อาคารศรีนครินทร์

โทร 038-394850 ต่อ
1747

งานกิจกรรมบำบัด

ชั้น 5 อาคารศรีนครินทร์

โทร 038-394850 ต่อ
1807

งานกายภาพบำบัด

ชั้น 1 อาคารศรีนครินทร์

โทร 038-394850 ต่อ
1103

งานนวดแผนไทย

ชั้น 4 อาคารศรีนครินทร์

โทร 038-394850 ต่อ
1402

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพฯ

โทร 038-394850 ต่อ
2811,2812

คลินิกเพื่อนใจ วัยใส

ชั้น 5 อาคารศรีนครินทร์

โทร 038-394850 ต่อ
1800

งานบริการข้อมูลยา

www.facebook.com/DISBUH

โทร 038-394850 ต่อ
3153,3154

คิวรับบริการผู้ป่วย


ติดต่อเรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20131

โทร :

038-745802, 038-390580,
038-390324, 038-394850,
038-394851, 038-394852,
038-394853